Przejdź do treści
Strona główna » Dostawa i zwroty

Dostawa i zwroty

KOSZTY DOSTAWY TOWARU:

Koszty dostarczenia PRODUKTU wynoszą:

a) 100 zł – dostarczenie jednego PRODUKTU, jeżeli należności związane z ZAMÓWIENIEM w całości są płacone przez KLIENTA/UŻYTKOWNIKA z góry, bankowym przelewem środków pieniężnych na rachunek bankowy SPRZEDAWCY z pkt 1.2 REGULAMINU,

b) 150 zł – dostarczenie jednego PRODUKTU, jeżeli należności związane z ZAMÓWIENIEM w 30 % są płacone przez KLIENTA/UŻYTKOWNIKA z góry, bankowym przelewem środków pieniężnych na rachunek bankowy SPRZEDAWCY z pkt 1.2 REGULAMINU, a reszta jest płacona kurierowi przy odbiorze przesyłki z PRODUKTEM,

c) przy jednoczesnym dostarczaniu więcej niż 2 PRODUKTÓW bądź jeżeli dostarczenie wymaga użycia palety, koszt dostarczenia jest ustalany indywidualnie dla konkretnego ZAMÓWIENIA.

Do dostarczanego PRODUKTU SPRZEDAWCA dołącza paragon fiskalny. Na wniosek składającego ZAMÓWIENIE zgłoszony przy wykorzystaniu ADRESU I DANYCH KONTAKTOWYCH, SPRZEDAWCA dołącza fakturę VAT. Do każdej przesyłki jest dołączany wydruk REGULAMINU. Paragon fiskalny lub faktura VAT wraz z wydrukiem REGULAMINU są dowodem zawarcia UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTU. Koszty transportu nie obejmują wniesienia mebli do mieszkania. Ponadto przy dużych zamówieniach, gdzie wysyłka wymaga palety koszt transportu naliczany jest indywidualnie dla danego klienta. Dotyczy to dużych zamówień wielo-przedmiotowych.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ:

ZAMÓWIENIE SPRZEDAWCA realizuje (dostawa towaru) w terminie od 7 do 14 dni roboczych (dni innych niż niedziele, soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy) od daty zaksięgowania się wpłaty na naszym koncie.

Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub wycofać je w każdym momencie realizacji. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny z biurem sklepu tel. 696032341.

Wszystkie podane ceny produktów zawierają podatek VAT. Przedmiotowe dane nie stanowią oferty zawarcia umowy lecz jedynie reklamę oraz zaproszenie do zawarcia stosownej umowy sprzedaży.

WARUNKI DOSTAWY:

Zrealizowane zamówienie dostarczane jest do Klienta przez firmę transportową wyspecjalizowaną w przewozie mebli w ciągu 1-5 dni od momentu nadania przesyłki.

Dostawa odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku, a także w soboty i niedziele, w ustalonych w porozumieniu z Klientem przez firmę transportową godzinach.

Nadając paczkę zawsze kontaktujemy się z klientem dzień wcześniej i potwierdzamy nadanie. Wysyłany towar jest ubezpieczony.

Do wartości zamówienia doliczana jest kwota odpowiadająca wybranemu przez Klienta rodzajowi przesyłki. Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiony jest paragon lub na życzenie faktura VAT.

Odstąpienie od UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTU i zwrot PRODUKTU

KLIENT/UŻYTKOWNIK, będący KONSUMENTEM przy zawieraniu UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTU może od niej odstąpić w terminie 14 dni od dnia wydania mu PRODUKTU przez SPRZEDAWCĘ (doręczenia) bez podawania przyczyny. Jeżeli UMOWA SPRZEDAŻY PRODUKTU dotyczy więcej niż jednego PRODUKTU, termin jest liczony od dnia wydania ostatniego z PRODUKTÓW.

KLIENT/UŻYTKOWNIK będący KONSUMENTEM może złożyć jedynie na piśmie, zgodnie z poniższym wzorem. Oświadczenie należy własnoręcznie podpisać oraz wysłać do SPRZEDAWCY (Adresat: P.P.U.H. „Marcus Meble” Lucyna Śpiewla, Stryszów 52, 34-146 Stryszów) przed upływem terminu 14 dni od dnia wydania mu produktu (liczy się data nadania przesyłki, przy czym zaleca się taki sposób nadania, aby nadawca zachował dowód jej wysłania).

Wzór oświadczenia:

Adresat: P.P.U.H. „Marcus Meble” Lucyna Śpiewla, Stryszów 52, 34-146 Stryszów

Nadawca: ………………………………………………………………. ………………………………………………….. ……………………………………………………………………………… (imię i nazwisko, adres do korespondencji)

Oświadczam, że na podstawie przepisu art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827), odstępuję od umowy sprzedaży …………………………… …………………………………………………………………………………………………….. (wymienienie produktów) z dnia …………………………………………….. (data zawarcia umowy), względnie ……………………………. …………………………………………………………………………………………………… (data odbioru produktów).

………………………………………………………………………………………………………. (data i podpis nadawcy).

  • – niepotrzebne skreślić.

Jeżeli doszło do skutecznego odstąpienia od UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTU zgodnie z poprzednimi punktami, ta umowa będzie uważana za niezawartą oraz:

a) SPRZEDAWCA w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od tej umowy zwróci KLIENTOWI/UŻYTKOWNIKOWI będącemu KONSUMENTEM wpłacone przez niego pieniądze w sumie nominalnej, zwrot nastąpi w taki sposób, w jaki wcześniej nastąpiła zapłata, zwrot pieniędzy nie nastąpi wcześniej, niż w dniu otrzymania z powrotem przez SPRZEDAWCĘ dostarczonego PRODUKTU/ÓW bądź dowodu dowodu ich odesłania przez KLIENTA/UŻYTKOWNIKA będącego KONSUMENTEM do SPRZEDAWCY na adres (Adresat: P.P.U.H. „Marcus Meble” Lucyna Śpiewla, Stryszów 52, 34-146 Stryszów),

b) KLIENT/UŻYTKOWNIK będący KONSUMENTEM zwróci SPRZEDAWCY otrzymany PRODUKT/Y w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od tej umowy, przy czym zwrot nastąpi na jego koszt, przy czym ponosi on pełną odpowiedzialność za użytkowanie PRODUKTU w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Powyższe prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadku UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTU nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji KLIENTA/UŻYTKOWNIKA będącego KONSUMENTEM lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb lub w przypadku UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTU. Materace których opakowanie zostało otwarte, nie podlega zwrotowi.